พระราชินีฉลองพระองค์ชุดไทยผ้าไหมยกดอกลำพูน เสด็จฯเปิดประชุมรัฐสภา

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2566 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นองค์ประธานในรัฐพิธีเปิดประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง พุทธศักราช2566 โดยมีสมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และคณะทูตานุทูต เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ ณ ห้องประชุมอาคารรัฐสภา สัปปายะสภาสถาน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

ในการนี้ พระราชินี ทรงฉลองพระองค์ชุดไทยจิตรลดา ผ้าไหมยกดอกลำพูน ลายประจำยามสี่ทิศ

เป็นลายที่ดัดแปลงมาจากลูกจันทร์ มีโครงสร้างเป็นรูป สี่เหลี่ยมด้านเท่ามีลักษณะเป็นลายดอกมี 4 กลีบ ตรงกลางเป็นรูปวงกลม รอบนอกสี่ด้านอาจจะเป็น ลายบัว ลายกระจังใบเทศ ลายกระจังหู

อย่างใดอย่างหนึ่ง ลายประจำยามจัดอยู่ในจำพวกแม่ลายดอกลอย เป็นแม่ลายในการออกลายหรือใช้ห้ามลาย ลายประจำยามมีการสอดไส้แบ่งลายหลายชนิดตามความเหมาะสม ลายประจำยามมีหลายลักษณะ เรียกชื่อต่าง ๆ กัน

เช่น ประจำยามก้ามปู ประจำยามก้านแย่ง ประจำยามลูกฟักก้ามปู เป็นต้น ลายประจำยามมักจะใช้ประดับอยู่ตามเสา ขอบประตูหน้าต่าง หน้าต่าง ของโบสถ์ วิหาร พลับพลาปราสาท พระเจดีย์และพระธาตุ เป็นต้น ในสมัยก่อนจะใช้เป็นยามรักษาการณ์ เพื่อป้องกันผู้ที่คิดมิดีมิร้ายโจรกรรมของมีค่า โดยอาจจะมีการลงคาถาอาคมประกอบไว้ด้วย

ชุดไทยจิตรลดา ตั้งตามชื่อพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน เป็นชุดที่ใช้ในพิธีกลางวันลักษณะทั่วไปคล้ายกับชุดไทยเรือนต้น แต่ต่างกันตรงคอเสื้อที่มีขอบตั้งแขนยาวจรดข้อมือ และผ้านุ่งป้ายเป็นผ้าไหมยกดอกมีเชิงหรือยกดอกทั้งตัว ใช้เครื่องประดับตามควร และจะใช้ในโอกาสงานพระราชพิธีต่าง ๆ รับประมุขจากต่างประเทศที่มาเยือนอย่าง

ขอบคุณ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี : We love Her Majesty Queen Suthida Fanpage

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *